Dành cho Hẹn bác sĩ
(02) 9724 7177
Ưu Đãi Đặc Biệt
Đục Thủy Tinh Thể
Trang Thiết Bị
Hiện Đại
  • Cườm mắt (đục thủy tinh thể) là một căn bệnh gây ra sự vẩn đục thủy tinh thể trong mắt dẫn đến tầm nhìn bị mờ.Thủy tinh thể đặt ở sau mống mắt, tròng đen của mắt...
  • Mộng mắt(Mộng Thịt) là một trong những bệnh về mắt mà trong đó kết mạcphát triển, một mô mỏng, rõ ràng bao phủ một phần tròng trắng của mắt...
  • Phẫu thuật khúc xạ là phẫu thuật nhãn khoa rất hữu ích trong việc sữa lỗi khúc xạ của mắt chẳng hạn như cận thị (myopia), viễn thị (hyperopia), loạn thị (astigmatism...